lørdag den 27. januar 2018

Fælles fotoprojekt i Astrofotogruppen - crowd imaging M81

På mødet i Astrofotogruppen den 25.1.2018 drøftede vi muligheden for at lave et fælles foto på tværs af vores forskellige udstyr. Nogle af de fordele vi opremsede ved sådan et projekt var:


  • Bedre mulighed for at få lang samlet eksponeringstid (trods vejret)
  • Nogle kan optage "området" widefield og nogen kan optage mere close-up
  • Mulighed for at sammenligne resultater fra de enkelte teleskoper og det samlede billede
  • Interessant at arbejde med den specielle billedbehandling der skal til
  • VIGTIGST: Sjovt at lave et fælles projekt og have noget at arbejde med på møderne.

Som objekt blev valgt Bodes Galakse M81. 

M81 - Foto Niels Haagh.Den står højt på himlen fra nu af og indtil de lyse nætter. Mulige fotometoder og resultater blev drøftet:

  • Luminans og RGB af selve galaksen
  • HA af galaksen for at fremhæve gastågerne i galaksen
  • Wide field optagelser der muligvis kan vise Integrated Flux Nebula
  • Wide field optagelser der også omfatter M82

Tanken er at der laves et sted hvor alle kan uploade deres data. Disse kan alle så hente og forsøge sig med billedbehandling. På et eller flere Astrofotogruppemøder vil vi så gennemgå og diskutere de forskellige teknikker og software pakker der er anvendt.

Det bliver super spændende at se hvad Astrofotogruppen i fællesskab kan opnå. Alle kan være med så kom bare i gang.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar